เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

                     เบอร์สายตรงติดต่อ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  ลำดับ            ชื่อ-สกุล           ตำแหน่ง       เบอร์โทร
    1        
    2        
    3        
    4        
    5        
    6        
    7        
    8        
    9        
   10        
   11        
   12        
   13        
   14         
   15        
   16        

                              เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

                        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

    ลำดับที่           ชื่อ- สกุล                 ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
      2 นายประยูร  ขุนแก้ว รองปลัด อบต.บ้านค้อ   08-1055-3101
      3 นางสุพิศ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   08-3668-3723
      4 นางสุวภัค เวชพันธุ์ ผู้อำนวยกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.bankholocal.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...

bankholocal

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ที่อยู่ 139 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : 6411711@dla.go.th  สำนักปลัด โทร.042-219978   โทรสาร : 042-219978

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.bankholocal.go.th
   Copyright © 2019. www.bankholocal.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem