เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

02

นายประยูร ขุนแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-0553101
 

 

02

นายประยูร ขุนแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-0553101

 

06

นางสาวธนาพร คำใสแสง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.061-2653468

04

นางสุพิศ เสวตวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.083-6683723

05

นายครรชิต เวินชุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.061-5362353

05

นายครรชิต เวินชุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.061-5362353

 

06

นางสุวภัค เวชพันธุ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.086-8785856

bankholocal

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ที่อยู่ 139 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : 6411711@dla.go.th  สำนักปลัด โทร.042-219978   โทรสาร : 042-219978

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.bankholocal.go.th
   Copyright © 2019. www.bankholocal.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem